در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 128 دفاعی دهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 128 دفاعی دهم

الف) وظایف و مأموریت های سازمان پدافند غیرعامل را در کلاس به بحث بگذارید.

الف) سیاست‌های کلی نظام در خصوص پدافند غیرعامل

1- تأکید بر پدافند غیرعامل که عبارت است از مجموعه اقدامات غیرمسلحانه که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت‌های ضروری، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می‌گردد.

2- رعایت اصول و ضوابط پدافند غیرعامل از قبیل انتخاب عرصه ایمن، پراکنده‌سازی یا تجمیع حسب مورد، حساسیت‌زدایی، اختفاء، استتار، فریب دشمن و ایمن سازی نسبت به مراکز جمعیتی و حائز اهمیت بویژه در طرح¬های آمایش سرزمینی و طرح های توسعه آینده کشور.

3- طبقه‌بندی مراکز، اماکن و تأسیسات حائز اهمیت به حیاتی، حساس و مهم و روزآمد کردن آن در صورت لزوم.

4- تهیه و اجرای طرح‌های پدافند غیرعامل (با رعایت اصل هزینه – فایده) در مورد مراکز، اماکن و تاسیسات حائز اهمیت (نظامی و غیرنظامی) موجود و در دست اجراء بر اساس اولویت‌بندی و امکانات حداکثر تا پایان برنامه ششم و تأمین اعتبار مورد نیاز.

5- تهیه طرح جامع پدافند غیرعامل در برابر سلاح¬های غیرمتعارف نظیر هسته‌¬ای، میکروبی و شیمیایی.

6- دو یا چندمنظوره کردن مستحدثات، تأسیسات و شبکه‌های ارتباطی و مواصلاتی در جهت بهره‌گیریپدافندی از طرح¬های عمرانی و بویژه در مناطق مرزی و حساس کشور.

7- فرهنگ سازی و آموزش عمومی در زمینه به کارگیری اصول و ضوابط پدافند غیرعامل در بخش دولتی و غیردولتی، پیش¬‌بینی مواد درسی در سطوح مختلف آموزشی و توسعه تحقیقات در زمینه پدافند غیرعامل.

8- رعایت طبقه¬‌بندی اطلاعات طرح¬های پدافند غیرعامل.

9- ممانعت از ایجاد تأسیسات پرخطر در مراکز جمعیتی و خروج این گونه تأسیسات از شهرها و پیش‌بینی تمهیدات ایمنی برای آن دسته از تأسیساتی که وجود آنها الزامی است و ممانعت از ایجاد مراکز جمعیتی در کنار تأسیسات پرخطر یا تعریف حریم آنها.

10- حمایت لازم از توسعه فناوری و صنایع مرتبط مورد نیاز کشور در پدافند غیرعامل با تأکید بر طراحی و تولید داخلی.

11- به کارگیری اصول و ضوابط پدافند غیرعامل در مقابله با تهدیدات نرم¬‌افزاری و الکترونیکی و سایرتهدیدات جدید دشمن به منظور حفظ و صیانت شبکه ‌های اطلاع‌¬رسانی، مخابراتی و رایانه‌¬ای.

12- پیش¬بینی سازوکار لازم برای تهیه طرح¬های مشترک ایمن¬سازی و ایجاد هماهنگی در سایر طرح¬ها و برنامه¬‌ها و مدیریت نهادهای مسئول، در دو حوزه پدافند غیرعامل و حوادث غیرمترقبه در جهت هم‌¬افزایی و کاهش هزینه‌ها.

13- ایجاد مرکزی برای تدوین طراحی، برنامه‌¬ریزی و تصویب اصول و ضوابط، استانداردها، معیارها، مقررات و آیین نامه های فنی پدافند غیرعامل و پیگیری و نظارت بر اعمال آنها.

پدافند غیرعامل در فضای سایبری:

 پدافند غیرعامل در فضای سایبری بر آن است تا با کاهش آسیب پذیری¬ها و ایمن سازی زیرساخت¬¬های سایبری کشور، افزایش بازدارندگی و تولید قدرت پاسخگویی به تهدید در حوزه سایبر، تداوم فعالیت¬های ضروری سایبری و دیگر اقدامات و اهداف، از فضای سایبری کشور دفاع نماید.

تهدیدات سایبری:

1- توقف سرویس دهی

یکی از اولیه ترین تبعات یک تهاجم سایبری، توقف سرویس دهی است که می¬توان با اقدامات پیشگیرانه آن را به تاخیر انداخت.

2- توقف زیرساخت

در این تهاجم سایبری، خدمات رسانی و گردش امور زیرساخت متوقف شده و از کار می افتد.

3- تخریب زیرساخت

این تهاجم بیشترازطریق بدافزارهای خاص و ویژه¬ای انجام می¬گیرد که می¬تواند بخش مهمی از زیرساخت را از بین برده و حتی تا انفجار و آتش سوزی ادامه یابد.

 4- تهدید امنیت ملی

 این تهدیدات امنیت ملی را به خطر می¬اندازند.در این نوع تهدیدات، روش برخورد و شناسایی تهدید بسیار جدی می¬باشد.

 تهدیدات سایبری علیه کشور

 1- سطح فردی

هرگاه سطح تهاجم و تهدید علیه کشور، محدود به یک فرد خاص مانند هکر و یا متجاوز شود، سطح امنیت و تدابیر مقابله با آن نیز بایستی متناسب با آن باشد.

2- سطح اجتماعی

هنگامی که تهاجم توسط یک گروه هکری انجام شود و یا امنیت سایبری بخشی از اجتماع به خطر بیفتد می¬توان با اتخاذ تدابیر کارکردی و مهم از بروز و پیشرفت آثار تهاجم سایبری پیشگیری نمود.

3- سطح امنیت ملی

در این سطح حتی می¬تواند در حد یک دولت به عنوان پشتیبان حمله شناخته شود. در این دسته از تهاجمات، زیرساخت¬های حیاتی کشور مورد هدف قرار می¬گیرد.

ب) درباره زیرساخت های کشور با سایر دانش آموزان در کلاس گفت وگو کنید.

برچسب شده در: