جواب فعالیت صفحه ۱۲۸ ریاضی دوم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۱۲۸ ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۱۲۸ ریاضی دوم

۱- هر کدام از دانش آموزان کلاس شما در یکی از فصل‌های بهار، تابستان، پاییز و زمستان به دنیا آمده است. آموزگار از هر دانش آموز سؤال می‌کند که در چه فصلی به دنیا آمده است، شما با رسم چوب خط و نوشتن تعداد، جدول را کامل کنید.

image 319

در چه فصلی از سال تعداد بیشتری از دانش آموزان به دنیا آمده‌اند؟

تابستان


در چه فصلی از سال تعداد کمتری از دانش آموزان به دنیا آمده‌اند؟

پاییز

۲- یک چرخنده مثل شکل زیر درست کنید.

جواب فعالیت صفحه 128 ریاضی دوم

آن را بچرخانید. پس از ایستادن، عقربه روی کدام رنگ قرار دارد؟ در محلّ مربوط به آن رنگ یک چوب خط بکشید. این آزمایش را ۱۰ مرتبه انجام دهید و جدول را کامل کنید.

image 317

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

1 دیدگاه ها