جواب فعالیت صفحه ۱۲۹ علوم هفتم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۱۲۹ علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۱۲۹ علوم هفتم

در جدول زیر مشخص کنید کدام ویژگی به سرخرگ و کدام به سیاهرگ مربوط است.

image 393

امتیاز شما به این مقاله

1 از 1 رای

+ارسال دیدگاه

8 دیدگاه ها