جواب فعالیت صفحه 129 مطالعات هفتم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 129 مطالعات هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 129 مطالعات هفتم

10. به نظر شما کدامیک از ابتکارات نظامی ایران باستان جالب تر است؟چرا؟

ابتکار سپاه جاویدان چون ایران همیشه ده هزار نفر نیروی پشتیبان و جنگاور بسیار قوی در اختیار داشت تا در صورت لزوم آنان را به کار برد.

امتیاز شما به این مقاله

4 از 1 رای

+ارسال دیدگاه