جواب فعالیت صفحه ۱۳۳ مطالعات هشتم | کاربرگه شماره ۱۴

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۱۳۳ مطالعات هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۱۳۳ مطالعات هشتم

۵- کاربرگه شماره (۱۴) محاسبه مقیاس را در کلاس انجام دهید.

                         کاربرگۀ شمارۀ ۱۴    محاسبۀ مقیاس

image 253

۱- مقیاس عددی نقشه را بخوانید و معنی آن را بنویسید. سپس محاسبه کنید هر سانتی متر روی نقشه معادل چند کیلومتر روی زمین است؟

یعنی هر سانتی متر بر روی نقشه برابر ۲۵۰۰ کیلومتر در روی زمین است.

۲- در صورتی که یک کشتی از بندر لنگه به ابوظبی برود، مسافران در سمت چپ خود کدام جزیره ها را مشاهده می کنند؟ با توجه به مقیاس نقشه، فاصلهٴ این دو بندر چند کیلومتر است؟ محاسبه کنید.

ابوموسی – تنب بزرگ و کوچک – تقریبا ۴۵۰ کیلومتر

۳- اگر فردی از شهر لار در ایران به بندر چارَک سفر کند چند کیلومتر طی می کند؟ محاسبه کنید.

تقریبا ۶۳۰ کیلومتر

مسئله

۱- اگر فاصله دو روستا روی نقشه ای ۱۰ سانتی متر باشد، در صورتی که مقیاس نقشه یک ۲۵۰۰۰۰ام روی زمین، چقدر است؟

فاصله دو روستا برابر خواهد شد با: ۲۵ = ۲۵۰۰۰۰۰ = ۱۰ × ۲۵۰۰۰۰ کیلومتر

۲- فاصله شهری تا ساحل دریا، روی زمین ۶۰ کیلومتر و روی نقشه ۵ سانتی متر است. مقیاس این نقشه را به دست آورید

۱۲۰۰۰۰۰/۱ = ۶۰۰۰۰۰۰/۵ = (۱۰۰۰۰۰ × ۶۰)/۵

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه