جواب فعالیت صفحه 133 مطالعات هفتم | کاربرگه شماره 19

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 133 مطالعات هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 133 مطالعات هفتم

2. کاربرگۀ شمارۀ (19) شهرهای ایران باستان را کامل کنید.

کاربرگۀ شمارۀ (19)

شهرهای ایران باستان

1. با توجه به نقشه صفحه ١٢۴ و ١٢۵ کتاب درسی نام شهرهای دوره هخامنشی و دوره ساسانی را

در قلمرو ایران کنونی در جدول بنوبسید.

نام شهرهای دورۀ هخامنشی : رِگ (ری) ، ….

نام شهرهای دورۀ ساسانی : اِستخر ،

از مقایسه دو جدول بالا چه می فهمید؟

نام شهرهای دورۀ هخامنشی: رِگ (ری) ، همدان (اکباتان) ، ورگانه (گرگان) ، شوش ، پاسارگاد – پرسپولیس (تخت جمشید)

نام شهرهای دورۀ ساسانی: اِستخر – نیشابور – گندی شاپور – بیستون – شوش – همدان – کرمان – توس …

2. چند شهر از دوره ایران باستان نام ببرید که در ایران امروز با همان نام قبلی یا نام دیگر وجود دارند.

اکباتان (همدان) – استخر – پرسپولیس – ورگانه – رِگ ، توس – یزد – ریشهر و …

١. متن را بخوانید. همفکری کنید و چند شباهت خانوادۀ امروزی را با خانواده ایران باستان پیدا و بیان کنید.

شباهت ها: الف) خانواده هسته اولیه جامعه می باشد.

ب) ازدواج در نزد ایرانیان یک تکلیف دینی و پیمان مقدسی است.

ج) پدر به عنوان سرپرست خانواده نقش مهمی دارد.

د) خانواده ها مرکز آموزش و تربیت است و اصول اخلاقی همانند راستگویی، امانتداری، میهن دوستی و… را به افراد خانواده می آموزند.

ه) مادران به عنوان کدبانوی خانواده به شمار می آیند و رسوم خانه داری را به دختران می آموزند.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه