جواب فعالیت صفحه ۱۳۵ ریاضی نهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۱۳۵ ریاضی نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۱۳۵ ریاضی نهم

۱- اگر چند ضلعی قاعده، یک چند ضلعی منتظم باشد و وجه‌های جانبی با هم، هم نهشت باشند، هرم را منتظم می‌گوییم. در این صورت اگر قاعده، مرکز تقارن داشته باشد، پای ارتفاع (نقطهٔ برخورد ارتفاع و قاعده) روی مرکز تقارن می‌افتد.

image 211

در هرم منتظم مقابل، نام رأس: O ارتفاع: OH شکل قاعده: چهار ضلعی (مربع) شکل وجه‌های جانبی: مثلث متساوی‌الساقین تعداد وجه‌ها: 4

۲- الف) با توجه به شکل‌ها و اطلاعات داده شده به نظر شما حجم کدام هرم بیشتر است؟

در شکل‌های (۱) و (۲) مثلث‌های قاعده هم نهشت‌اند.

در شکل‌های (۳) و (۴) ارتفاع‌ها برابر است.

image 212

ب) به نظر شما حجم هرم به چه مقادیری وابسته است؟ به مساحت قاعده و ارتفاع هرم وابسته است.

ج) برای محاسبهٔ مساحت مثلث از چه مقادیری استفاده می‌کردید؟ برای محاسبهٔ حجم هرم چه حدسی می‌زنید؟
برای مساحت مثلث از قاعده و ارتفاع مثلث استفاده می‌کردیم. برای حجم هرم از مساحت قاعده و ارتفاع استفاده می‌کنیم.

د) اگر دو هرم دارای قاعده‌های با مساحت مساوی و ارتفاع‌های مساوی باشند، درباره حجم‌های آنها چه می‌توانید بگویید؟ حجم آنها با هم برابرند.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه