جواب فعالیت صفحه 136 ریاضی دوم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 136 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 136 ریاضی دوم

1- عدد 23 به 20 نزدیک‌تر است یا 30؟ 20
عدد 47 به 40 نزدیک تر است یا 50؟ 50


عددهای زیر را به نزدیک‌ترین ده تایی به‌صورت تقریبی بنویسید.

36→40
52→50
21→20
19→20

2- در یک دبستان تعداد دانش آموزان کلاس‌های اوّل تا ششم به‌صورت زیر است:

ابتدا تعداد تقریبی دانش آموزان در کلاس را مانند سؤال اوّل بنویسید و جدول را کامل کنید.

جواب فعالیت صفحه 136 ریاضی دوم

اگر هر 10 دانش آموز را با .. نشان دهیم، نمودار زیر را مانند نمونه کامل کنید.

image 358

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه