جواب فعالیت صفحه ۱۳۶ مطالعات ششم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۱۳۶ مطالعات ششم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۱۳۶ مطالعات ششم

شرح حال شخصیت های این درس را بخوانید. چه خصوصیات مشترکی در همه ی آن ها وجود دارد؟ فهرست کنید.

عشق به دین و وطن ۲- مخالفت آنان با نفوذ و دخالت بیگانگان در امور کشور ۳- مبارزه با استعمار گران ۴- شهادت در راه خدا و آرمانهای انسانی ۵- شجاعت و غیرت 

از مطالعه ی این سرگذشت ها چه نتیجه ای می گیرید؟ اگر در آن زمان به دنیا می آمدید، دوست داشتید در کنار کدام یک از این شخصیت ها قرار می گرفتید و چطور او را یاری می کردید؟

نتیجه می گیریم که نباید اجازه دهیم بیگانگان بر سرزمین ما حکومت کنند و باید مانند گذشتگان در مقابل دشمنان ایستادگی کنیم.

پاسخ پیشنهادی: امیر کبیر، سعی می کردم از کشته شدن او جلوگیری کنم و در تأسیس دانشگاه و کارخانه به او کمک کنم.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه