جواب فعالیت صفحه 136 مطالعات هفتم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 136 مطالعات هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 136 مطالعات هفتم

3. با کمک معلم اشعار بالا را بخوانید و بگویید :  

الف) کفشگر چه تقاضایی از شاه داشت؟

کفشگر از پادشاه در خواست کرد که فرزندش بتواند راه فرهنگ را در پیش بگیرد و بتواند تحصیل کند و دبیر و باسواد و هنرمند گردد.

ب) شاه در پاسخ چه گفت؟

پادشاه با درخواست او مخالفت کرد و گفت اگر من با این درخواست موافقت کنم، من پس از مرگ نفرین خواهم شد و این کار من مخالف با آیین این زمانه و روزگار است.

ج) از خواندن این حکایت به چه نکاتی در زندگی اجتماعی دورۀ ایران باستان پی می برید؟

وجود فاصله طبقاتی و محروم بودن عوام جامعه از خیلی از مزایا از قبیل تحصیل

4. امروزه مردم برای با سواد شدن و تحصیل از چه حقوقی برخوردارند؟ حق برخورداری از سواد و تحصیل در این زمان را با دوران باستان مقایسه کنید.

امروزه تمام افراد می توانند به رایگان تحصیل کنند و تا مدارج عالی نیز این کار را ادامه دهند، اما در دوران باستان عوام (کشاورزان، بازگانان و دامداران و…) که اکثریت جامعه را تشکیل می دادند حق تحصیل نداشتند.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه