جواب فعالیت صفحه ۱۳۷ مطالعات نهم | کاربرگ شماره ۱۵

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۱۳۷ مطالعات نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۱۳۷ مطالعات نهم

۱. کاربرگه شماره (۱۵) سازگاری والدین و فرزندان را انجام دهید.

کاربرگه شماره ۱۵

                                    سازگاری والدین و فرزندان

۱- الف) جدول زیر را کامل کنید. چند مورد از انتظارات مهمی را که والدین از شما و شما از والدین خود دارید، بنویسید.

۱- الف) انتظارات والدین از من: آنها از من می خواهند

۱) لباسی که آن ها می گویند بپوشم

۲) فرم و مدل موها به دلخواه آن ها باشد.

۳) در تمام مهمانی ها شرکت کنم.

۴) دوستانم را به آن ها معرّفی کنم.

انتظارات من از والدین: من انتظار دارم

۱) من را در پوشیدن نوع لباس آزاد بگذارند.

۲) من می خواهم آزادی عمل داشته باشم.

۳) وسایل و امکاناتی که می خواهم برایم فراهم باشد.

۴) رشته تحصیلی و شغل خود را خودم انتخاب کنم.

۲- ایلیا دوست دارد روزهای تعطیل با دوستانش به گردش برود. والدین ایلیا نگران سلامت اخلاقی این معاشرت ها و مواجه شدن او با محیط ها و عقاید و ارزش های مخالف ارزش های خانواده هستند. پیشنهاد شما برای حل این مسئله به طوری که انتظارات هر دو طرف برآورده و رعایت شود، چیست؟

آشنایی دوستان ایلیا با خانواده، در اختیار قرار دادن شماره تماس اولیاء دوستان، توضیح  کامل در

مورد برنامه سفر و مهمانی

۳. به نظر صاحب نظران تک فرزندی چه پیامدهای نامطلوب فردی و اجتماعی دارد؟

۱) فرزند سالاری (توجه افراطی والدین)

 2) بلوغ زودرس

۳) کم شدن روابط اجتماعی و عدم جامعه پذیری

۴) کاهش انسجام خانواده

 5) تضعیف شبکه ارتباطی خویشاوندی

۶) ایجاد نوعی از خلا عاطفی (افزایش ابتلا به افسردگی)

۷) عدم تجربه کافی در دوران کودکی و نوجوانی

۸) فروپاشی خانواده(خطر پیری)

۹) جایگزینی رسانه

۴. کاهش نرخ باروری در کشور ما چه پیامدهای نامطلوبی در آینده به وجود می آورد؟دست کم به سه مورد اشاره کنید.

۱) عدم رشد و توسعه اقتصادی

۲) پیری و بی نشاطی جمعیت

۳) آسیب های اخلاقی و تربیتی

۴) انقطاع نسل بشر

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه