در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 138 دفاعی دهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 138 دفاعی دهم

1) حوادث فیلم یا تصاویر صفحه قبل را از جوانب مختلف در گروه خود بررسی و تشریح کنید.

2) برای جلوگیری از خسارت های جانی و مالی، اقدامات ایمنی و پیشگیرانه را پیشنهاد کنید.

تصادف: به منظور کاهش تلفات جانی و مالی به هنگام رانندگی باید اقدامات زیر را انجام داد:

1- با سرعت مجاز رانندگی کنیم  2- از سبقت غیر مجاز پرهیز کنیم  3- کمربند ایمنی را تحت هر شرایطی ببندیم  4- از خوردن و آشامیدن به هنگام رانندگی خودداری کنیم.

زلزله: برای کاهش تلفات و خسارات به هنگام زلزله باید اقدامات پیشگیرانه انجام داد که از این اقدامات می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- منازل و ساختمان های مسکونی و اداری را محکم و به اصطلاح ضد زلزله بسازیم  2- اطلاعاتمان را راجع به زلزله بالا ببریم و در مانورهای زلزله حتما شرکت کنیم.  3- حفظ آرامش و پناه بردن به مناطق و ناحیه های امن منزل و … به شدت آسیب رسیدن را کاهش خواهد داد و …

برچسب شده در: