جواب فعالیت صفحه ۱۳۸ ریاضی هشتم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۱۳۸ ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۱۳۸ ریاضی هشتم

۱- پنج نقطه پیدا کنید که فاصلهٔ هر کدام از نقطهٔ O ، دو (۲) سانتی‌متر باشد.

اگر این نقطه‌ها را بیشتر و بیشتر کنیم، چه شکلی ایجاد می‌شود؟ دایره

image 557

۲- دو خطِ متمایز در صفحه، یا موازی‌اند یا متقاطع؛ یعنی یا نقطهٔ مشترکی ندارند یا در یک نقطه، یکدیگر را قطع می‌کنند.

image 559

حالا سه وضعیت مختلف یک خط و یک دایره را رسم کنید و در هر حالت، مشخص کنید که خط و دایره چند نقطهٔ مشترک دارند.
هیچ نقطه مشترک

image 558

۱ نقطه مشترک

image 561

۲ نقطه مشترک

image 560

در حالتی که خط و دایره تنها یک نقطۀ مشترک دارند، می‌گوییم خط بر دایره مماس است.

۳- فاصلهٔ یک نقطه از یک خط، طول کوتاه‌ترین پاره خطی است که آن نقطه را به خط وصل می‌کند. خط d بر دایرهٔ c به مرکز O و شعاع r مماس است.

image 556

کدام پاره خط فاصلهٔ مرکز دایره از خط d را نشان می‌دهد؟ OD

اندازهٔ این پاره خط را با r مقایسه کنید.

r شعاع دایره است         OD = r

۴- در هر یک از شکل های زیر، دایره ای به شعاع r رسم کرده‌ایم. فاصلهٔ مرکز دایره از خط d را OH بنامید و بدون اندازه‌گیری، رابطه‌های زیر را با علامت < ، = یا > کامل کنید.

جواب فعالیت صفحه 138 ریاضی هشتم
جواب فعالیت صفحه ۱۳۸ ریاضی هشتم

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه