جواب فعالیت صفحه ۱۳۹ دفاعی دهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۱۳۹ دفاعی دهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۱۳۹ دفاعی دهم

اگر شما در چنین موقعیتی قرار می گرفتید، چه واکنشی از خود نشان می دادید؟

جواب فعالیت صفحه 139 دفاعی دهم
جواب فعالیت صفحه ۱۳۹ دفاعی دهم

بعد از بحث و گفت وگو با همکلاسی هایتان اقدامات ایمنی و پیشگیرانه را به ترتیب اهمیت برای این حادثه بنویسید.

از اقدامات پیشگیرانه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

*  از ساختن خانه در بسترهای سیل خیز و حریم رودخانه بپرهیزید؛

*  از چادر‌ زدن و توقف خودرو در منطقه سیلخیز یا در مسیر رودخانه، جداً خودداری نمایید.

*  به هنگام جاری شدن سیل حتما به مناطق بالا دست رفته و آرامش خود را حفظ کنیم.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه