جواب فعالیت صفحه 139 ریاضی دوم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 139 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 139 ریاضی دوم

سعید کارهای یک روز تعطیل خود را از 8 صبح تا 8 بعدازظهر یادداشت کرد. صبحانه خوردن و جمع‌آوری آن 1 ساعت طول کشید. سپس 3 ساعت درس خواند و 1 ساعت برای ناهار خوردن و جمع‌آوری آن وقت گذاشت. پس از ناهار 2 ساعت تلویزیون نگاه کرد و 2 ساعت دیگر درس خواند و 3 ساعت رفتن و برگشتن از مهمانی طول کشید. کارهای مختلف سعید را روی شکل زیر با رنگ کردن نشان دهید. برای هر 1 ساعت، یک خانه را رنگ کنید.

image 363

همین اطّلاعات را در نمودار ستونی زیر با رنگ کردن مربّع‌ها نشان دهید.

جواب فعالیت صفحه 139 ریاضی دوم

توضیح دهید از روی شکل بهتر متوجّه ترتیب کارهای سعید می‌شوید یا از روی نمودار ستونی؟ چرا؟

از روی نمودار ستونی بهتر متوجه میشویم چون منظم تر و مرتب تر است و ما فعالیت های سعید را مشاهده میکنیم و به سرعت میتوانیم آنها را با هم مقایسه کنیم.

از نمودار ستونی چه چیزی را بهتر متوجّه می‌شوید که از روی شکل دیده نمی‌شود؟
از روی نمودار ستونی اختلاف مدت زمانها را به راحتی مشاهده میکنیم

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

2 دیدگاه ها

  • sh

    عالی

    • مرضیه کلهر

      من دخترم در درس هایش خیلی پیشرفت کرده و از شما که خیلی زحمت می کشید ممنونم

+ارسال دیدگاه