جواب فعالیت صفحه ۱۴ ریاضی دهم فنی


haladars مهر 9, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۱۴ ریاضی دهم فنی

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 14 ریاضی دهم فنی همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 14 ریاضی دهم فنی

در میدان تره‌بار، هر 3 کیلوگرم سیب‌زمینی 3000 تومان است.

1) نسبت قیمت سیب زمینی به وزن آن، برابر است با: 3000 تومان به 3 کیلوگرم سیب‌زمینی. نسبت قیمت سیب‌زمینی به وزن آن برابر است با 1000 تومان به 1 کیلوگرم سیب‌زمینی. این نسبت نشان می‌دهد که با 1000 تومان می‌توان 1 کیلوگرم سیب‌زمینی خرید.

2) نسبت وزن سیب‌زمینی به قیمت آن ، برابر است با: 3 کیلوگرم سیب‌زمینی به 3000 تومان. نسبت وزن سیب‌زمینی به قیمت آن برابر است با 0/001 کیلوگرم سیب‌زمینی به 1 تومان. این نسبت نشان می‌دهد که با 1 تومان می‌توان 0/001 کیلوگرم سیب‌زمینی خرید.

3) برای پیدا کردن قیمت 5 کیلوگرم سیب‌زمینی، رابطهٔ زیر را کامل کنید.

5 کیلوگرم سیب‌زمینی = x تومان

3 کیلوگرم سیب‌زمینی = 3000 تومان

جواب فعالیت صفحه 14 ریاضی دهم فنی
جواب فعالیت صفحه 14 ریاضی دهم فنی

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه