جواب فعالیت صفحه ۱۴ علوم تجربی سوم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۱۴ علوم تجربی سوم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۱۴ علوم تجربی سوم

در گروه خود فهرستی از خوراکی هایی که در یک روز مصرف می کنید، تهیه کنید و در جدول بنویسید.

ردیفنام دانش‌آموزمیوهلقمهخشکبارنوشیدنیچیزهای دیگر
۱زهراسیبنان و کره و عسلانجیر خشکشیربستنی
۲سارا نان و پنیر و گردو و سبزینخود و کشمشآب و میوهکیک
جواب فعالیت صفحه ۱۴ علوم تجربی سوم

زهرا: من پیشنهاد می‌کنم از پدر و مادرها هم بپرسیم که چه خوراکی‌هایی را برای زنگ تفریح بچّه‌ها مناسب می‌دانند؟

ردیفنام خانوادگی پدر و مادرخوراکی‌هایی را که مناسب می‌دانند
۱علویآبمیوه، نان و سبزی، خرما و عسل
۲موسویشیر،  سیب، نان و پنیر و گردو

معلّم: می‌توانید سؤال خود را از کسانی که در مورد تغذیه اطّلاعات دارند، مثل پزشک، مربّی بهداشت و متخصّص تغذیه نیز بپرسید.

معلّم: حالا می‌توانید اطّلاعاتی را که جمع‌آوری کرده‌اید در جدولی مانند جدول زیر مرتّب کنید.

نام خوراکیمیوهلقمهخشکبارنوشیدنیچیزهای دیگر
تعداد دانش‌آموزانی که خوراکی را دوست دارند.۱۵۱۰۸۱۲۱۴
تعداد پدر و مادرهایی که خوراکی را مناسب می‌دانند.۱۲۱۵۱۳۱۰۱۰
تعدا کسانی که در مورد تغذیه اطلاعاتی دارند، که خوراکی را مناسب می‌دانند.۱۵۱۶۱۶۱۳۸
جواب فعالیت صفحه ۱۴ علوم تجربی سوم

با توجّه به جدول، نظر دانش‌آموزان و پدر و مادرها را در مورد خشکبار با هم مقایسه کنید. تعداد بیش‌تری از والدین موافق خشکبار هستند و تعداد آن‌ها نسبت به دانش‌آموزان بیش‌تر است.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه