در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 14 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 14 علوم هفتم

فهرستی از موادی را که می شناسید، تهیّه، و درباره آن در کلاس گفت وگو کنید.

1. چه تعداد ماده دیگر می شود به فهرست شما اضافه کرد؟

بی شمار ماده وجود دارد که اکثر آن ها جز ترکیبات هستند و می توان به فهرست فوق اضافه کرد.

2. تصور کنید که هیچ یک از این مواد را در اختیار نداشته باشید؛ در این صورت زندگی چگونه خواهد بود؟

مواد طبیعی  مثل: چوب، سنگ، آب، هوا، ترکیبات گیاهی و …

مواد مصنوعی مثل:پلاستیک، کاغذ،ترکیبات شیمیایی و صنعتی، شوینده ها و دارو ها و …

مواد مخلوط مثل: غذاها، سالاد ها، آب نمک و …

تمام نیازمندی های مادی ما وا بسته به ترکیبات و عناصر است و اگر هیچ ماده ایی وجود نداشته باشد دنیا و زندگی نیز وجود نخواهد داشت.

برچسب شده در: