جواب فعالیت صفحه ۱۴۳ مطالعات نهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۱۴۳ مطالعات نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۱۴۳ مطالعات نهم

١. با توجه به آنچه در سال های قبل درباره قوه مقننه، قضاییه و مجریه خوانده اید، تعدادی از وظایف حکومت را که در کادر بالا نوشته شده است انتخاب کنید و بگویید از وظایف کدام قوه است.

وضع قوانین و مقررات لازم در امور مختلف و اجرای قوانین: قوّه مقننه

برقراری نظم و امنیت، رسیدگی به اختلافات و شکایت ها: قوه قضاییه

تعلیم و تربیت، حفظ میراث فرهنگی : قوه مجریه

دفاع از کشور و حفظ تمامیت ارضی : قوه مجریه

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه