جواب فعالیت صفحه ۱۴۵ مطالعات هشتم | کاربرگه شماره ۱۶

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۱۴۵ مطالعات هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۱۴۵ مطالعات هشتم

۱- کاربرگه شماره (۱۶) نقشه خوانی آفریقا را در کلاس انجام دهید.

                           کاربرگۀ شمارۀ ۱۶    نقشۀ افریقا

۱- روی نقشه، نام مکان های مورد نظر را بنویسید.

– نام اقیانوس ها و دریاهای اطراف قاره افریقا

– نام رشته کوهی که در شمال غربی افریقا قرار دارد.

– نام دو قله بلند افریقا

– نام بزرگ ترین دریاچه افریقا

– نام رودهای مهم افریقا

– نام صحرای بزرگ افریقا و بیابان کالاهاری

image 256

۲- جدولی ترسیم کنید. سپس به طور گروهی و با همفکری یکدیگر ویژگی های طبیعی افریقا و اروپا را مقایسه کنید (وسعت، ناهمواری ، آب و هوا، رودها و سواحل).

image 257

۳- گفت وگو کنید:

– آیا ویژگی های طبیعی یک ناحیه مثل آب و هوا، رودها، بریدگی سواحل، پستی و بلندی ها و پوشش گیاهی بر فعّالیت های انسان و زندگی او تأثیر دارد؟ چطور؟

بله – زیرا تمامی فعالیت ها ونیازهای انسانی از تهیه خوراک و پوشاک و مسکن گرفته تا شیوه رفتارهای اجتماعی و خُلقیات و تجارت همه و همه از طبیعت تأثیر پذیرفته اند.

–  به نظر شما ویژگی های طبیعی قاره اروپا برای فعّالیت های انسانی مناسب تر است یا افریقا؟ چرا؟ در کدام محیط انسان ها بیشتر باید تلاش کنند؟

اروپا – زیرا اروپا دارای آب وهوای معتدل، جلگه های وسیع و حاصلخیز، رودهای پر آب و قابل کشتیرانی و بارندگی فراوان است. بنابراین مردم افریقا برای سازگاری با طبیعت و گذران زندگی باید تلاش بیشتری بکنند.

 – آیا انسان ها می توانند با مشکلات محیط طبیعی مقابله کنند و شرایط محیط را تحت کنترل (واپایش) خود دربیاورند؟ مثال بزنید.

بله انسان می تواند با هر نوع شرایط کنار بیاید و بر شرایط سخت غلبه کند

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه