جواب فعالیت صفحه ۱۴۶ ریاضی هشتم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۱۴۶ ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۱۴۶ ریاضی هشتم

۱- مانند نمونهٔ رسم شدهٔ (الف) در شکل‌های زیر نمونه‌ای از هر یک از وضعیت‌های مختلف یک زاویه و دایره را رسم کنید.
الف) رأس زاویه روی دایره

image 614

ب) رأس زاویه خارج دایره

image 612

ج) رأس زاویه در مرکز دایره

image 613

د) رأس زاویه داخل دایره در نقطه‌ای غیر از مرکز

image 611

در کدام وضعیت زاویهٔ مرکزی نشان داده شده است؟ ج

به زاویه‌ای که در شکل «الف» مشاهده می‌کنید، زاویهٔ محاطی گفته می‌شود. رأس این زاویه روی دایره است وضلع‌های آن، دایره را قطع کرده‌اند.

جواب ۲:

image 615

۳- با توجه به فعّالیت قبل با پر کردن جاهای خالی اندازهٔ زاویهٔ محاطی DAC را برحسب DC بنویسید.

image 616

۴- با پر کردن جاهای خالی، اندازهٔ زاویهٔ محاطی EAC را هم برحسب EC بنویسید.

image 617

۵- پاسخ فعّالیت‌های (۲)، (۳)، و (۴) را با هم مقایسه کنید. آیا در این سه فعّالیت، همهٔ حالت‌های زاویهٔ محاطی بررسی شده‌اند؟ بله
عبارت زیر را کامل کنید.
اندازهٔ هر زاویهٔ محاطی برابر است با نصف کمان رو‌به‌ روی آن.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه