در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 15 اقتصاد دهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 15 اقتصاد دهم

با توجه به جدول زیر، شما چه نکات دیگری می‌توانید به این دو ستون اضافه کنید؟ چرا؟

مزایای کسب‌وکار شخصیمعایب کسب‌وکار شخصی
راه‌اندازی آسان و هزینه‌های نسبتاً اندکبار سنگین مسئولیت (همه چیز به شما برمی‌گردد، حتی در ناخوشی و سفر)
آزادی عمل و سهولت در تصمیم‌گیری (تصمیم‌گیری در مورد بازاریابی، تغییر شرایط بازار و…)مشکل تأمین‌مالی (پس‌انداز شخصی و قرض از دوستان و خانواده)
مالکیت کامل سودمسئولیت نامحدود در مقابل بدهی‌ها و دعاوی
منافع مالیاتی (فقط یک‌بار مالیات بر درآمد می‌دهید) برای موفقیت باید هر کاری انجام داد
 درآمد بیشتر انضباط در همه حال حتی در منزل
 زندگی با سبک انعطاف پذیر تعطیلی به معنی واقعی وجود ندارد

برچسب شده در: