در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 15 دفاعی نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 15 دفاعی نهم

الف) شما چه مثال هایی از ابعاد و سطوح گوناگون امنیت می توانید ذکر کنید؟

امنیت اقتصادی: افزایش میزان رفاه و اشتغال و تولید ناخالص ملی، کاهش بیکاری و نارضایتی های صنفی و شغلی

امنیت زیست محیطی: محافظت از منابع طبیعی در برابر تغییرات اقلیمی، حل مساله گرد و غبار و ریزگردها و …

امنیت فرهنگی: افزایش فرهنگ مسئولیت پذیری جامعه از طریق فرهنگیان و معلمان

امنیت نظامی: افزایش قابلیت و توانایی نیروهای مسلح برای حفاظت از کشور در برابر تهدید و تهاجم نظامی خارجی با خودکفایی در تولید تجهیزات و ابزارهای پیشرفته نظامی

امنیت علمی: تولید علم و افزایش تحقیقات و فناوری

امنیت سایبری: افزایش توانایی کشور در زمینه سایبری با تولید آنتی ویروس بومی و ملی

امنیت سیاسی: ایجاد تعامل سازنده بین گروه‌ها و نخبگان سیاسی و و افزایش وحدت و انسجام ملی و…

امنیت اجتماعی: کاهش آسیب های اجتماعی مثل طلاق، اعتیاد و …

امنیت محلی: خطر طغیان رودخانه و سیل

امنیت شهری: ساکنان یک شهر میگویند، آلودگی هوا، موجب سلب امنیت خاطر و آرامش آنها شده است

امنیت ملی و کشوری: ساکنـان غـزه در فلسطین اعلام میکنند که رژیم اشغالگر قدس با بمباران مناطق مسکونی برای آنها امنیتی باقی نگذاشته است

امنیت منطقه ای: رسانه های ایران اعلام میکنند که حضور ناوهای آمریکایی در خلیج فارس، امنیت این منطقه را به هم زده است

امنیت جهانی و بین المللی: بنابر اعلام سازمان ملل متحد، گرم شدن کره زمین امنیت ساکنان آن را در مخاطره قرار داده است

ب) نقش شما در این موارد چیست؟

مثلا در موقعی که سیل و زلزله می خواهد امنیت محلی را تهدید کند؛ ما می توانیم به همنوعان و هم محلی های خودمان کمک کنیم و هم کمک فکری کنیم و هم کمک عملی و با این کار سطح امنیت محلی را ارتقا بخشیم.

یا با درس خواندن و استفاده بهینه از امکانات علمی و پژوهشی در راستای افزایش سطح امنیت علمی کشور گام برداریم.

برچسب شده در: