در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 15 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 15 علوم هفتم

الف) با دقت به شکل زیر نگاه کنید و درباره برداشت خود از این شکل در کلاس گفت و گو کنید.

جواب فعالیت صفحه 15 علوم هفتم

دانشمند سمت راست معتقد است که می‌توان ماده را بصورت مستقیم به ذره‌های ریز و مشخص تقسیم کرد، اما دانشمند سمت چپ معتقد است که می‌توان ماده را به چند قسمت تقسیم کرده و سپس هر قسمت را به قسمت‌های ریزتر تقسیم نمود. این روند به صورت پایان ناپذیری ادامه دارد و معلوم نیست نهایتاً به چه اجزایی می‌توان رسید.

یا به عبارتی دیگر مواد را می توان با تقسیم کردن های متوالی به ذرات وقسمت هخای کوچکتری تقسیم کرد پس مواد از قسمت ها وبخش های کوچکتری ساخته شده شده اند

ب) هر یک از این دو نفر درباره ماده و ذره های ریزتر تشکیل دهنده آن تصوّراتی دارند. شما چه فکر می کنید؟

به نظرمن شخص سمت چپی درست می گوید زیرا همه مواد ازذراتی ساخته شده اند که قابل دیدن نیستند

برچسب شده در: