در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 15 مطالعات هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 15 مطالعات هفتم

۱- به گروه های ۵ یا ۶ نفره تقسیم شوید. مجسم کنید حالا گروه شما یک روز را در اردو سپری کرده و مسائل زیر پیش آمده است. گفت و گو کنید و درباره هر یک از موقعیت های زیر تصمیم گیری بگیرید.

موقعیت ۱
بعضی ها دوست دارند که داخل چادر همیشه مرتب و تمیز باشد، بعضی دیگر به این موضوع بی اعتنا هستند و بگو مگو بین افراد پیش آمده است. همچنین بعضی بچه ها کوله پشتی شان را روی وسایل دیگران گذاشته اند و دوربین یک نفر شکسته است.

موقعیت ۲
دو نفر از بچه ها با خود رادیویی آورده اند و شب موقع خواب با صدای بلند رادیو گوش می کنند و این کار همه را عصبانی کرده است.

موقعیت ۳
یکی از بچه ها پس از خوردن چای، کتری آب جوش را وسط چادر گذاشته و رفته است.

موقعیت ۴
صبح پس از خوردن صبحانه وقتی می خواهند به طور دسته جمعی به گردش بروند بعضی بچه ها خیلی آماده می شوند.

موقعیت ۵
دو نفر که مسئول پختن بلال روی آتش بودند، آتشی را که برای این کار در نزدیکی چادر بر افروخته بودند خاموش نکرده و به همراه بقیه برای بازی رفته اند.

1. همفکری کنید چه مشکلات و شرایط دیگری ممکن است در اردوی شما به وجود بیاید؟

امکان دارد بعضی از اعضای گروه بدون اطلاع رهبر اردو را ترک کرده و به مکان های خطرناک بروند.

٢. اکنون نتیجه تصمیمات خود را به صورت مقررات اردو در کلاس بخوانید؟

هنگام خواب از ایجاد صدای بلند و گوش خراش پرهیز کرده و آرامش را حفظ کنید، بعد از استفاده از وسایل و ظروف هر یک از آن ها را در جای مخصوص خود قرار دهید، زمان حرکت و گردش گروهی در ساعت معین حضور داشته باشید.

٣. آیا همه اعضا حق اظهار نظر در باره موضوع را داشتند؟

بله، همه اعضای گروه با در نظر گرفتن ادب و احترام، می توانند نسبت به برنامه های گروه اظهارنظر کنند.

۴. اگر پس از تصمیم گیری یک نفر با تصمیم شما مخالفت می کرد چه می کردید؟

اگر چه به نظر او احترام می گذاشتیم. اما چون اردوی ما گروهی بود، همه باید تابع قوانین باشیم.

برچسب شده در: