جواب فعالیت صفحه ۱۵۰ مطالعات ششم + کاربرگه شماره ۲۸

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۱۵۰ مطالعات ششم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۱۵۰ مطالعات ششم

از عکس های (۱) و (۲) صفحه ی قبل چه می فهمید؟

متوجه می شویم که تمام ملت ایران و گروه های مختلف از زن و مرد و پیر و جوان از میهن خود دفاع کردند و عده ای از مردم که توانایی شرکت در جبهه های جنگ را نداشتند، با کمک های نقدی و غیر نقدی خود (مانند دوختن لباس برای رزمندگان و اهدا کردن قلک های خود) به رزمندگان اسلام یاری رسانند.

چرا امام خمینی پس از فتح خرمشهر به دست رزمندگان اسلام فرمودند: «خرمشهر را خدا آزاد کرد».

زیرا رزمندگان اسلام مردان خدا بودند، به دعا و راز و نیاز با خدا می پرداختند و برای آزادی خرّمشهر  سخت می جنگیدند از این رو به یاری خدا توانستند ارتش عراق را شکست دهند و خرّمشهر را از چنگال  دشمن آزاد کنند.

اگر شما در زمان جنگ تحمیلی به دنیا آمده بودید و با حمله ی دشمن به خاک ایران رو به رو می شدید، چه کارهایی می کردید؟

مانند همه مردم در کنار پیرها و مردها از سرزمین عزیزمان دفاع می کردم و اجازه نمی دادم که یک وجب از خاک میهنمان در اشغال تجاوزگران باقی بماند.

کاربرگه ی شماره ی ٢٨ (خط زمان دفاع مقدّس) را کامل کنید.

کاربرگه ی شماره ی ٢٨

دفاع مقدّس

تمرین : خواندن خطّ زمان

۱- حمله ی نظامی رژیم بعثی عراق به ایران در چه سالی صورت گرفت؟

۱۳۵۹

۲- آ زاد سازی خرّمشهر، )عملیات بیت المقدّس( در چه سالی صورت گرفت؟

خرداد ۱۳۶۱

۳- عملیات والفجر ۳ در چه سالی اتفّاق افتاد؟ در این عملیات کدام شهر آزاد شد؟

مرداد ۱۳۶۲، شهر مهران آزاد شد.

۴- دفاع مقدّس چند سال طول کشید؟ روی خطّ زمان بشمارید.

هشت سال

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه