جواب فعالیت صفحه ۱۵۱ مطالعات نهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۱۵۱ مطالعات نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۱۵۱ مطالعات نهم

۱. به کمک دبیر، قانون اساسی را به کلاس بیاورید.

الف) با استفاده از قانون اساسی، توضیح اصول ۷ و ۲۰ را که در صفحه ۱۵۳ نوشته نشده است، بنویسید.

اصل ۷: طبق دستور قرآن کریم (وَ امرهُم شوری بینَهُم وَ شاوِرهُم فی الامر) شوراها (مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر این ها) از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند.

اصل۲۰: همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخورداند.

ب) در مقابل هریک از حقوق شهروندی که در این درس نوشته شده است، یک یا چند اصل قانون اساسی را که به آن مربوط می‌شود پیدا کنید و شماره آن را در کنار مطلب مربوط بنویسید.

حق برخورداری از عدالت قضایی (اصل ۳۴ و ۳۵)

حق برخورداری از عدالت قانونی (اصل ۳۲ و ۳۸)

 حق مشارکت سیاسی (اصل ۶)

حق برخورداری از رفاه و تأمین اجتماعی (اصل ۲۴ و ۳۱)

پ) در اصل ۲۱ قانون اساسی، دولت موظف شده است تا حقوق زنان را در تمام جهات، با رعایت موازین اسلامی تضمین کند. به این اصل مراجعه و برخی موارد آن را در کلاس مطرح کنید. 

۱) عدم وجود حق آزادی بیان، اظهار نظر و انتقاد در دوره قاجاریه

۲) عدم مشارکت مردم در امور سیاسی

۳) در آن دوره مردم با عنوان رعیت شناخته می‌شدند نه شهروند

۴) دسترسی کم مردم به حقوق رفاهی و تامین اجتماعی

۵) به خاطر تفکر ارباب ـ رعیتی حق برخورداری از عدالت قانونی و قضایی (مثلاً حق داشتن وکیل) کم بود.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه