در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 152 دفاعی دهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 152 دفاعی دهم

جدول زیر را با مراجعه به منابع معتبر و با مشورت مربی امداد تکمیل کنید.

علائم خونریزی داخلی :

1) تهوع و استفراغ                    2) درد و حساسیت در اثر فشار

3) وجود خون در مدفوع           4) سرفه خونی

5) ادرار خونی                          6) شوک

7) سندروم کمپارتمان                8) مفاصل دردناک

9) خونریزی در سر

برچسب شده در: