جواب فعالیت صفحه ۱۵۲ مطالعات نهم | کاربرگه شماره ۱۶

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۱۵۲ مطالعات نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۱۵۲ مطالعات نهم

۲. گفت و گو کنید؛ با توجه به آنچه در درس تاریخ امسال خواندید، چند مورد از حقوق شهروندی را که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است، با حقوق مردم در دوره قاجاریه و پهلوی مقایسه کنید. از این مقایسه چه نتیجه ای می گیرید؟ مردم برای به دست آوردن حقوق شهروندی خود چه تلاش هایی کرده اند؟

۱) بعد از امضاء حکومت مشروطه هرکسی نمی توانست به عنوان نماینده مجلس ملّی انتخاب شود و همه مردم نیز نمی توانستند در انتخابات شرکت کنند.

۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی بر اساس کتاب آسمانی قرآن و دین اسلام نوشته شده است امّا قوانین وضع شده در دوره مشروطه برگرفته از کشورهای فرانسه و بلژیک بود و توسّط روشنفکران نوشته شده بود.

۳. کار برگه شماره (۱۶) را کامل کنید.

کار برگه شماره ۱۶

                                                حقوق و تکالیف شهروندی

حکومت و شهروندان در قبال یکدیگر از حقوقی برخوردارند و تکالیفی برعهده دارند. با توجه به آنچه در فصل یازدهم آموخته اید، جدول زیر را کامل کنید.

image 268

کار برگه شماره ۱۶ را بصورت زیر کامل می کنیم:

حکومت وظیفه دارد عدالت اجتماعی را برقرار سازند.

حکومت وظیفه دارد رفاه و تأمین اجتماعی را برای همه فراهم کند.

حکومت وظیفه دارد حقوق فرهنگی مورد تأکید در قانون اساسی را رعایت کنند.

شهروندان وظیفه دارند از کشور خود دفاع کنند.

شهروندان وظیفه دارند حقوق سایر شهروندان را رعایت کنند.

۴. الف) منظور از حق برخورداری از تأمین اجتماعی چیست؟ توضیح دهید.

برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی،  بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی.

دولت موظف است طبق قوانین از محل در آمدهای عمومی و مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یکایک افراد کشور تأمین کند.

 ب) کدام اصل قانون اساسی کشور ما مربوط به حق تأمین اجتماعی است؟

اصل ۲۹  قانون اساسی

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه