جواب فعالیت صفحه ۱۵۴ مطالعات هشتم | کاربرگه شماره ۱۷

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۱۵۴ مطالعات هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۱۵۴ مطالعات هشتم

۱- نقشه کاربرگه (۱۷) قاره آمریکا را در کلاس انجام دهید.

                                 کاربرگۀ شمارۀ ۱۷     نقشۀ قاره آمریکا

۱) روی نقشه، موارد زیر را بنویسید.

– نام تنگه ای که قاره آمریکا را از قاره آسیا جدا می کند.

– نام اقیانوس ها و خلیج ها

– نام رودها و جلگه های مهم آمریکای شمالی

– نام رودها و جلگه های مهم آمریکای جنوبی

– نام رشته کوه های بلند و جوان آمریکای شمالی

– نام رشته کوه های بلند و جوان آمریکای جنوبی

– نام توده کم ارتفاع قدیمی آمریکای شمالی

– نام توده کم ارتفاع قدیمی آمریکای جنوبی

– محل شهرهای واشنگتن و نیویورک را روی نقشه بنویسید.

– نام کانال معروفی که دو اقیانوس را به هم می پیوندد.

image 260

۲) فرض کنید روی نقشه، یک کشتی می خواهد از یک اقیانوس به اقیانوس دیگر، سفر کند. دو مسیر جداگانه برای کشتی بکشید. سپس بگویید کدام مسیر کوتاه تر است؟ چرا؟

۲- کدام بخش از آب و هوا و پوشش گیاهی قاره آمریکا عیناً مانند افریقا است؟ چرا؟

امریکای مرکزی و جنوبی زیرا هر دو نزدیک به خط استوا هستند و آب و هوا و پوشش های گیاهی مشابهی دارند.

۳- رود آمازون به کدام اقیانوس می ریزد؟ با استفاده از اطلس بگویید این رود در کدام کشور آمریکای جنوبی جریان دارد؟

رود آمازون به اقیانوس اطلس می ریزد و در کشور برزیل جریان دارد.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه