جواب فعالیت صفحه ۱۵۸ مطالعات نهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۱۵۸ مطالعات نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۱۵۸ مطالعات نهم

فعالیت

۱. گفت و گو و همفکری کنید.

ب)  به طور گروهی، فکر کنید و روشی را پیشنهاد کنید که در یکی از کارها یا فعّالیت های مدرسه، بازدهی را افزایش دهد و باعث استفاده صحیح از امکانات شود. برای مثال، با چه راهکاری می توان از تلف شدن وقت کلاس برای حضور و غیاب و دیدن تکالیف جلوگیری کرد؟پیشنهادهای خود را با ذکر دلیل بنویسید و از طریق معلّم به دست مسئولان مدرسه برسانید.

۱) تعیین افراد معتمد جهت حضور و غیاب و دیدن تکالیف

۲) گروه بندی کردن دانش آموزان و استفاده از سرگروه ها برای این کار

۲. دربارهٔ این سخنان ارزشمند پیامبر اکرم (ص) وامام علی (ع) فکر کنید و معنی و مفهوم هر یک را با ذکر یک مثال توضیح دهید.

 پیامبر اکرم (ص): خداوند دوست دارد اگر کسی از شما کاری انجام می دهد، آن را محکم و بی عیب انجام دهد.

امام علی (ع) فرمود: فردی که به کاری بی اهمیت بپردازد، امور مهم تر را تباه ساخته است.

درباره این سخنان ارزشمند پیامبر اکرم (ص) و امام علی (ع) فکر کنید و معنی و مفهوم هر یک را توضیح دهید

پیامبر اکرم (ص): یعنی اگر می خواهیم کاری را انجام دهیم آن را بصورت کامل و خیلی عالی انجام دهیم تا هم وقت، بیهوده هدر نشود و هم آن کار به دیگران آسیب نزند. افرادی که مشغول ساختن مسکن هستند اگر خوب مصالح به کار نبرند، هم احتمال تخریب و دوباره کاری وجود دارد و هم آسیب به دیگران.

در سخن امام علی (ع) می شود این بیت را استفاده کردکه کار نیکو کردن از پر کردن است. افراد باید امور مهم را انجام دهند تا در زمان صرفه جویی کرده باشند. مانند اینکه دانش آموزان هنگام مطالعه کتب درسی آن را خلاصه کنند تا در زمان آزمون فقط نکات مهم را بخوانند.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه