در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 16جغرافیا دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 16جغرافیا دوازدهم

1- آیا در شهر محل زندگی شما حومه نشینی وجود دارد؟ حومه‌ها در کدام جهت شهر و از چه نوع‌اند؟ ساکنان آنها را بیشتر کدام گروه‌های اجتماعی تشکیل می‌دهند؟ در این باره تحقیق کنید و نتایج را به کلاس گزارش دهید.

بله مثلاً در شهر تهران  که به سمت غرب تهران تا وردآورد گسترش دارد و همچنین در شرق نیز حومه نشینی وجود دارد و در هرکدام از آنها نوع و شکل آنها فرق می‌کند. مثلاً در جنوب شرق و غرب بیشتر حومه‌ها از نوع فقیر نشین می‌باشند ولی در شرق و غرب حومه‌های نسبتاً بهتری وجود دارد. در غرب حومه‌ها بیشتر از نوع سکونت‌گاهی و صنعتی نیز می‌باشد.

2- الف) با توجه به جدول صفحۀ 13 کدام قاره‌ها به ترتیب بیشترین شهرها با جمعیت بیش از ده میلیون نفر را دارند؟

 آسیا – آمریکای شمالی – آفریقا

ب) به نظر شما علت ظهور مگالاپلیس‌ها و شهرهایی با بیش از 10 میلیون نفر جمعیت در مشرق و جنوب شرقی آسیا در چند دهۀ اخیر چیست؟


می‌توان هم عوامل انسانی و هم عوامل طبیعی را دخیل دانست. معمولاً مردم تمایل دارند در مکان‌های خوش آب‌ و هوا، مرطوب و معتدل و قابل دسترسی به منابع آب و غیره زندگی کنند که در شرق و جنوب شرق آسیا این شرایط طبیعی وجود دارد، مهم‌ترین آنها قرار گرفتن در کنار اقیانوس آرام می‌باشد. از طرفی عوامل انسانی که مهم‌ترین آنها عامل اقتصادی می‌باشد. در به وجود آمدن مگالاپلیس‌ها نقش دارد. مانند مگالاپلیس‌ توکیو – یوکوهاما در ژاپن.

۳- آیا افزایش شهرهای میلیونی، فشار بر منابع و محیط زیست را بیشتر می‌کند؟ چرا؟ دلیل بیاورید.


بله، قطعاً مردم برای زندگی در مکانی نیاز به آب، هوا، خاک و غیره دارند و این منابع در هر مکان محدود می‌باشد و باید تعادل بین منابع و جمعیت وجود داشته باشد در غیر این صورت مشکلاتی برای مردم شهرها به وجود خواهد آمد. به عنوان نمونه شهر تهران که در ابتدا یک روستای خوش آب و هوا بوده ولی رفته رفته جمعیت به این منطقه جذب گردید و این روستا تبدیل به یک کلان شهر یا شهر میلیونی گردید در صورتی که منابع آن هیچ تغییری نکرده‌اند، طبیعی است که مردم به تدریج با مشکلات زیادی از جمله کمبود آب، خاک، آلودگی هوا و … مواجه خواهند شد.