جواب فعالیت صفحه ۱۶ تاریخ دوازدهم


haladars مهر 2, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۱۶ تاریخ دوازدهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 16 تاریخ دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 16 تاریخ دوازدهم

بحث و گفت وگو
با راهنمایی دبیر دربارۀ زمینه و علل و عواملی که موجب شد ایلات و عشایر در تاریخ ایرانِ دوران اسلامی، به خصوص پس از صفویه، نقش مهمی در تحولات سیاسی و برآمدن و زوال حکومت‌ها داشته باشند، بحث و گفت‌وگو کنید.


– ایلات و عشایر از تأمین کنندگان عمدهٔ نیروی نظامی برای حکومت‌ها بوده‌اند.


– در شکل گیری یا سقوط حکومت‌ها نقش عمده‌ای داشتند.


– حکومت برخی از ایلات‌ها یا ولایات در اختیار سران ایلات بود.


– بخشی از اقتصاد ایران توسط عشایر و ایلات تأمین می‌شد.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه