جواب فعالیت صفحه ۱۶ زیست دهم


haladars شهریور 10, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۱۶ زیست دهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 16 زیست دهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 16 زیست دهم

image 3
جواب فعالیت صفحه 16 زیست دهم

ساختار و چگونگی کار انواع ماهیچه‌های بدن را در یک جدول فهرست کنید.

نوع ماهیچهشکلعملمثال
ماهیچه‌های اسکلتی مخطط– یاخته‌های این نوع بافت، استوانه‌ای هستند.
– سیتوپلاسم (میان یاخته) یاخته‌های این ماهیچه دارای نوارهای تیره و روشن هستند.
– یاخته‌های ماهیچه‌ی مخطط معمولاً چند هسته‌ای هستند.
– رنگ این یاخته‌ها قرمز است.
به حرکت در آوردن استخوان‌های بدن است. (ارادی)بیشتر در اندام‌های حرکتی و در اتصال با استخوان‌ها و به صورت استوانه‌ای شکل هستند. (بازو، فک و…)
ماهیچه‌های صاف– یاخته‌های این نوع بافت دوکی شکل هستند.
– سیتوپلاسم (میان یاخته) یاخته‌های این نوع ماهیچه، صاف و یکنواخت و به رنگ سفید و صورتی هستند.
یاخته‌های ماهیچه‌ی صاف تک هسته‌ای هستند.
کار آن به حرکت در آوردن غذا در لوله گوارش، تخلیه ادرار و… است. (کند و معمولاً غیر ارادی است.)در جدار لوله گوارش، مجاری ادراری و دیگر قسمت‌های داخلی بدن وجود دارد. (معده، روده، دیواره مثانه)
ماهیچه‌های قلبی– یاخته‌های این نوع بافت استوانه‌ای ولی انشعاب‌دار هستند.چ – سیتوپلاسم یاخته‌های این ماهیچه دارای خطوط تیره و روشن و به رنگ قرمز هستند.انقباض و انبساط قلب برای به حرکت در آوردن خون (سریع و غیر ارادی)فقط در قلب وجود دارد.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه