آپدیت

جواب فعالیت صفحه ۱۶ زیست دهم🧬ساختار و چگونگی کار انواع ماهیچه‌های بدن

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۱۶ زیست دهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۱۶ زیست دهم

image 3
جواب فعالیت صفحه ۱۶ زیست دهم

ساختار و چگونگی کار انواع ماهیچه‌های بدن را در یک جدول فهرست کنید.

نوع ماهیچهشکلعملمثال
ماهیچه‌های اسکلتی مخطط– یاخته‌های این نوع بافت، استوانه‌ای هستند.
– سیتوپلاسم (میان یاخته) یاخته‌های این ماهیچه دارای نوارهای تیره و روشن هستند.
– یاخته‌های ماهیچه‌ی مخطط معمولاً چند هسته‌ای هستند.
– رنگ این یاخته‌ها قرمز است.
به حرکت در آوردن استخوان‌های بدن است. (ارادی)بیشتر در اندام‌های حرکتی و در اتصال با استخوان‌ها و به صورت استوانه‌ای شکل هستند. (بازو، فک و…)
ماهیچه‌های صاف– یاخته‌های این نوع بافت دوکی شکل هستند.
– سیتوپلاسم (میان یاخته) یاخته‌های این نوع ماهیچه، صاف و یکنواخت و به رنگ سفید و صورتی هستند.
یاخته‌های ماهیچه‌ی صاف تک هسته‌ای هستند.
کار آن به حرکت در آوردن غذا در لوله گوارش، تخلیه ادرار و… است. (کند و معمولاً غیر ارادی است.)در جدار لوله گوارش، مجاری ادراری و دیگر قسمت‌های داخلی بدن وجود دارد. (معده، روده، دیواره مثانه)
ماهیچه‌های قلبی– یاخته‌های این نوع بافت استوانه‌ای ولی انشعاب‌دار هستند.چ – سیتوپلاسم یاخته‌های این ماهیچه دارای خطوط تیره و روشن و به رنگ قرمز هستند.انقباض و انبساط قلب برای به حرکت در آوردن خون (سریع و غیر ارادی)فقط در قلب وجود دارد.
جواب صفحه ۱۶ زیست دهم

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

5 از 1 رای

+ارسال دیدگاه