جواب فعالیت صفحه ۱۶ مطالعات هفتم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۱۶ مطالعات هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۱۶ مطالعات هفتم

۵- به این موقعیت ها توجه کنید و بگویید هر کدام چه پیامدهایی دارد و کدام حقوق نادیده گرفته می شود؟

فردی بخواهد خارج از صف افرادی که در نانوایی ایستاده اند، نان بگیرد.

جواب:حقوق افرادی که در صف هستند زیر پا گذاشته می شود.

فردی که در آپارتمان زندگی می کند و سهم مشارکت خود در هزینه های ساختمان را پرداخت نمی کند.

جواب : حق سایر افراد ساکن در ساختمان پایمال می شود

راننده ای که بدون توجه به علامت عبور ممنوع داخل خیابان یک طرفه می شود و شدآمد (ترافیک) به وجود می آورد.
جواب: حقوق رانندگان زیرپا گذاشته می شود و امنیت آن ها به خطر می افتد

موتور سواری که به علت شلوغی خیابان وارد پیاده رو می شود و از بین مردم عبور می کند.
جواب :حق عابرین پیاده زیر پا گذاشته شده و امنیت آن ها به خطر می افتد.

شرکت ساختمانی ای که قرار است سالن ورزشی برای مردم بسازد، اما مقررات ساختمان سازی و مصالح مناسب را به کار نبرد.
پاسخ: حق افرادی که قرار است در این سالن ورزشی بیایند زیر پا گذاشته می شود.

عابر پیاده که بدون توجه به چراغ راهنما از لا به لای اتومبیل ها حرکت کند.
جواب: عابر پیاده باید در زمان مشخص خودش یعنی زمانی که ماشین ها ایستاده اند از خیابان عبور کند در غیر اینصورت باعث ترافیک و پایمال شدن حقوق راننده ها می شود.

یک مکان گروه اجتماعی را انتخاب کنید و مقررات مربوط به آن مکان را بنویسید؟

الف) پمپ بنزین: ورود با نظم و احترام به حقوق دیگران.

ب) کتابخانه: رعایت سکوت هنگام مطالعه احترام به حقوق دیگران، ایجاد آرامش.

پ) پارک: نریختن زباله در پارک حفظ پاکیزگی محیط زیست، جلوگیری از بیماری.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

3 دیدگاه ها