جواب فعالیت صفحه ۱۶ مطالعات پنجم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۱۶ مطالعات پنجم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۱۶ مطالعات پنجم

۱. هر گروه مشغول انجام دادن چه فعّالیتی است؟

image 35

ساختن کار دستی و فعالیت‌های کارگاهی و ورزش کردن.

۲. به نظر شما، افراد هر یک از این گروه ها چه هدف مشترکی دارند؟

اهداف تمام اعضای این گروه انجام درست کار و نتیجه مطلوب گرفتن از فعالیت می‌باشد.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه