جواب فعالیت صفحه ۱۶۰ مطالعات هشتم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۱۶۰ مطالعات هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۱۶۰ مطالعات هشتم

۱- به طور گروهی، استرالیا و نیوزیلند را در یک اطلس، پیدا کنید. سپس هر گروه، چند جزیره دیگر در اقیانوسیه نام ببرد.

جزایر استرالیا به سه دسته تقسیم می شوند که عبارتند از:

الف) جزایرپولی نِزی مانند: فیجی، ساموآ و تونگا      

ب) جزایرمیکرونِزی مانند: گوام ، جزایرماریانا، کارولین

ج) جزایر ملانِزی مانند: جزایرسلیمان، کالدونیای جدید، جزایر مالوکو،  وانواتو

۲- قارّه استرالیا و اقیانوسیه در کدام نیمکره قرار دارد؟ نیمکره شمالی یا نیمکره جنوبی؟ چرا؟

قاره استرالیا در نیمکره جنوبی قرار دارد زیرا در جنوب خط استوا واقع شده است

۳- استرالیا از اطراف به کدام اقیانوس ها مربوط می شود؟

استرالیا از طرف مشرق به اقیانوس ارام و ازطرف مغرب به اقیانوس ھند مربوط می شود

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه