جواب فعالیت صفحه ۱۷ اقتصاد دهم


haladars شهریور 20, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۱۷ اقتصاد دهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 17 اقتصاد دهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 17 اقتصاد دهم

ساختار و شیوه تصمیم گیری در شرکت سهامی را تحلیل کنید.

با کمک معلم خود و مراجعه به قانون تجارت، ساختار سازمانی شرکت سهامی را تحلیل کنید.

تصمیم گیری در شرکت های سهامی در سه سطح صورت می پذیرد :

1- سطح مجمع عمومی:
در این سطح، تصمیمات کلی و زیربنایی مانند انتخاب هیات مدیره و بازرسان، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها ، افزایش و کاهش سرمایه ، انحلال قبل از موعد، صدور اوراق قرضه و تغییر در مفاد اساسنامه اخذ می شود.
2- سطح هیأت مدیره:
در این سطح، تصمیمات میانی و درجه دوم مانند انتخاب مدیر عامل، انعقاد قرارداد ، شرکت در مناقصه ها ، استخدام نیروی کار جدید یا کاهش تعداد کارگران اخذ می شود.
3- سطح مدیر عامل:
در این سطح، تصمیمات جزیی و روزمره مانند موافقت با درخواست مرخصی، اجرای قراردادهای منعقده، هماهنگی بین اعضاء و کارگران شرکت اخذ می شود. به عبارت دیگر مدیر عامل حلقه واسطه ای است بین رای شرکت و بدنه شرکت، یا به عبارت دیگر نقطه اتصالی است بین هیات مدیره شرکت و کارگران شرکت و اشخاص ثالث 

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه