جواب فعالیت صفحه 17 جغرافیا یازدهم


haladars شهریور 31, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه 17 جغرافیا یازدهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 17 جغرافیا یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 17 جغرافیا یازدهم

1- الف) در نقشه ی شماره ی (1)، استان های سیستان و بلوچستان، کرمان و خراسان جنوبی چگونه از هم جدا شده اند؟ 

استان ‌های سیستان و بلوچستان، کرمان و خراسان جنوبی بر اساس عوامل اداری و سیاسی از هم جدا شده ‌اند و معیارهای طبیعی و انسانی در تعیین مرز این نواحی مورد توجه قرار نگرفته است.

ب) کدام ناحیه ی طبیعی در این سه استان گسترده شده است؟ 

بیابان لوت (ناحیه بیابانی و نیمه ‌بیابانی)

2- الف) در نقشه ی شماره ی (2)، کشورهای افغانستان و پاکستان چگونه از هم جدا شده اند؟

 توسط مرزبندی (عوامل) اداری و سیاسی؛‌ دیورند مرز مشترک افغانستان و پاکستان در سال 1893 میلادی تعیین شد و در اثر این مرزبندی در دو سوی این مرز استقرار یافتند.

ب) کدام ناحیه ی انسانی در هر دو کشور گسترده شده است؟ 

قوم پشتون

جواب فعالیت صفحه 17 جغرافیا یازدهم
جواب فعالیت صفحه 17 جغرافیا یازدهم

3- آیا لزوماً مرزهای نواحی طبیعی و انسانی با مرزهای اداری و سیاسی منطبق اند؟

 خیر، مرزهای اداری و سیاسی بر اساس انتخاب انسان‌ ها و حکومت ‌ها تعیین شده‌ اند و معمولاً بر مرز نواحی جغرافیایی منطبق نیستند. گاهی یک ناحیه‌ ی آب و هوایی، زبانی یا قومی بین چند ایالت و استان و حتی چند کشور گسترده شده است.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه