در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 17 علوم دوم همراه شما هستیم.

1- در یک بطری شفّاف با اسفند یا عود دود ایجاد کنید. آن را وارونه نگه داشته و در آن را ببندید؛ چه می‌بینید؟


دود داخل شیشه جمع می‌شود.

2- اگر در بطری را باز کنیم، چه می‌شود؟


دود به آرامی از بطری خارج می‌شود.

3- با یک آبپاش روی دود درون بطری آب بپاشید، چه اتّفاقی می‌افتد؟ آب چه رنگی می‌شود؟


قسمتی از دود با آب به ته ظرف می‌رود و آب تیره و به رنگ خاکستری می‌شود.

برچسب شده در: