جواب فعالیت صفحه 17 مطالعات هفتم


haladars تیر 30, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه 17 مطالعات هفتم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 17 مطالعات هفتم همراه شما هستیم.

۱- تعیین کنید : به همفکری دیگر، مقرراتی برای کلاس و مدرسه تان بنویسید. شما می توانید برخی از مقررات کنونی را حذف کنید یا نگه دارید و یا مقررات جدیدی را تعیین کنید.

۱- حضور به موقع در مدرسه
۲- حفظ نظم در کلاس
۳-حفظ نظافت کلاس و مدرسه
۴- انجام کامل تکالیف
۵- خوب گوش دادن به معلم
۶- احترام به مسئولین مدرسه

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه