جواب فعالیت صفحه ۱۷ مطالعات چهارم


haladars مرداد 21, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۱۷ مطالعات چهارم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 17 مطالعات چهارم همراه شما هستیم.

کاربرگه‌ی شماره‌ی 4 (راهنمای نقشه) را در کلاس انجام دهید.


ب) با استفاده از راهنمای نقشه بگویید هر عدد چه چیزی را در روی نقشه نشان می‌دهد.


1- جاده
2- آتش نشانی
3- مسجد
4- ایستگاه راه‌آهن
5- ایستگاه اتوبوس
6- خط آهن
7- درمانگاه

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه