جواب فعالیت صفحه 18 جغرافیا یازدهم


haladars شهریور 31, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه 18 جغرافیا یازدهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 18 جغرافیا یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 18 جغرافیا یازدهم

بیندیشیم: به نظر شما، آیا می توانیم قاره ها (مثلاً قاره ی آسیا یا افریقا) را یک ناحیه بدانیم؟ چرا؟ دلیل بیاورید و پاسخ خود را توضیح دهید.

 خیر، زیرا با توجه به تعریف ناحیه، آن بخش از سطح زمین که ناحیه نامیده می ‌شود باید از نظر ویژگی ‌های طبیعی، اقتصادی، فرهنگی و… همگون باشد؛ در صورتی که در هر قاره مناطق مختلفی وجود دارد که این معیارها در آن ها متفاوت است؛ به عبارت دیگر، هر قاره می‌ تواند تعداد زیادی ناحیه داشته باشد که ویژگی‌ های جغرافیایی هر ناحیه با ناحیه ی دیگر متفاوت باشد.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه