جواب فعالیت صفحه ۱۸ مطالعات نهم


haladars مرداد 6, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۱۸ مطالعات نهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 18 مطالعات نهم همراه شما هستیم.

٣. جدولی با دو ستون رسم کنید: الف) کوهستان ها و دامنه آنها، ب) جلگه ها و دشت ها. سپس، به طور گروهی موارد استفاده و بهره برداری انسان از هر یک را در همان ستون فهرست کنید.

جواب فعالیت صفحه 18 مطالعات نهم
جواب فعالیت صفحه 18 مطالعات نهم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه