جواب فعالیت صفحه ۱۹ تاریخ دوازدهم


haladars مهر 2, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۱۹ تاریخ دوازدهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 19 تاریخ دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 19 تاریخ دوازدهم

فکر کنیم و پاسخ دهیم
به نظر شما، نبودِ وزیران و مشاوران برجسته در کنار نادرشاه چه آثار و پیامدهای سیاسی داشت؟


باعث می‌شد موفقیت‌های حکومت او پایدار نباشد و متکی به وجود شخص او باشد. همچنین نظامی‌گری غلبه کند و نابسامانی‌های سیاسی در امور کشور پیش آید، به خصوص آنکه پس از او بر سر جانشینی‌اش خونریزی‌های زیادی روی داد.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه