در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 19 مطالعات پنجم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 19 مطالعات پنجم

10. الف) به نظر شما، نماینده‌ی دانش آموزان در شورای دانش آموزی چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟

از نظر سطح علمی، فهم و کارهای اجراییبالا باشد.

به وعده‌هایش عمل کند.

مسئولیت‌پذیر باشد.

تعامل بالایی با مسئولان مدرسه داشته باشد.

ب) انتظارات شما از نماینده و شورا چیست؟

 عملی کردن وعده‌هایش، مسئولیت پذیر بودن، انتقاد پذیر بودن، سخت کوش بودن و …