جواب فعالیت صفحه ۲ ریاضی و امار دوازدهم انسانی


haladars شهریور 18, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۲ ریاضی و امار دوازدهم انسانی

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 2 ریاضی و امار دوازدهم انسانی همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 2 ریاضی و امار دوازدهم انسانی

فرض کنید در کتابخانه مدرسه ۳۰ کتاب متفاوت درباره روان شناسی و ۲۵ کتاب متفاوت با موضوع تعلیم و تربیت اسلامی وجود دارد. اگر دانش آموزی فرصت داشته باشد فقط یک کتاب با موضوع روانشناسی یا تعلیم و تربیت اسلامی مطالعه کند، برای این کار چند انتخاب دارد؟


واضح است که او می تواند یکی از ۳۰ کتاب روان شناسی «یا» یکی از ۲۵ کتاب تعلیم و تربیت اسلامی را انتخاب و مطالعه کند و در مجموع، ۵۵ = … … راه انتخاب دارد.

واضح است که او می تواند یکی از ۳۰ کتاب روان شناسی ایا» یکی از ۲۵ کتاب تعلیم و تربیت اسلامی را انتخاب و مطالعه کنند و در مجموع، ۵۵ =۲۵+ ۳۰ راه انتخاب دارد.

۲. خانم فاطمی پرستار بیمارستان حضرت زینب (س) است. او می تواند به صورت رایگان» (استفاده از سرویس بیمارستان یا پیاده روی) یا با «پرداخت هزینه» (استفاده از تاکسی، اتوبوس با مترو) به محل کارش برود. خانم فاطمی برای رسیدن به محل کارش چند انتخاب دارد؟ همه حالت های ممکن را که او می تواند به صورت رایگان «یا» با پرداخت هزینه به محل کارش برود، در یک مجموعه بنویسید : …………………… پیاده روی =A.


{اتوبوس و مترو و تاکسی و سرویس بیمارستان و پیاده روی }=A

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه