جواب فعالیت صفحه ۲۰ تاریخ دوازدهم


haladars مهر 2, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۲۰ تاریخ دوازدهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 20 تاریخ دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 20 تاریخ دوازدهم

نقشه‌های تاریخی ایران در دوران نادرشاه و عصر زندیه را مقایسه و تفاوت‌های آنان را با ذکر دلیل بیان کنید.


قلمرو ایران در دورهٔ نادرشاه به دلیل تلاش‌های پیگیر او شامل تمام مناطق دورهٔ حکومت صفوی‌ها می‌شد و گاهی از آن فراتر می‌رفت از جمله تا مناطق آسیای مرکزی و نیز تا مرز‌های هند امتداد یافت. اما در دورهٔ زندیه به دلیل آنکه حاکمان زند تلاش زیادی در یکپارچگی ایران نداشتند قلمرو ایران بیشتر به مناطق مرکزی و جنوبی محدود شده بود و عملاً خاندان‌ها مختلف در شرق، شمال و شمال غرب ایران مستقل بودند. در یک نگاه کلی قلمرو ایران در دورهٔ نادرشاه بسیار گسترده‌تر و یکپارچه‌تر از زمان زندها بود.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه