جواب فعالیت صفحه 20 جغرافیا دوازدهم


haladars مهر 1, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه 20 جغرافیا دوازدهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 20 جغرافیا دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 20 جغرافیا دوازدهم

1- عوامل مهاجرت‌های روستا – شهری را در چند گروه دسته بندی کنید.
عوامل طبیعی: مانند خشکسالی، سیل، زلزله و آتشفشان و …؛
عوامل انسانی: مانند حمل‌و نقل، درآمد، خدمات آموزشی، بهداشتی و …؛
عوامل سیاسی: مانند جنگ، تصمیمات سیاسی دولت‌ها و …

2- به نظر شما، تبدیل شدن روستاها به شهر چه پیامد‌هایی دارد؟
پیامدها در روستاها: کمبود نیروی کار، کاهش محصولات کشاورزی، وابستگی به واردات و تغییر در ساختمان سنی و جنسی جمعیت.

3- نام کلان شهرهای ایران را که بیش از 1 میلیون نفر جمعیت دارند، جست‌وجو کنید و بنویسید.
تهرن – مشهد – تبریز – اصفهان – شیراز – کرج – قم – اهواز

4- شهر محل زندگی شما چند نفر جمعیت دارد و در کدام طبقۀ سلسله مراتب شهری قرار می‌گیرد؟
به عنوان مثال شهر تهران حدود ۸ میلیون نفر جمعیت دارد و در رأس هرم سلسله مراتب شهری قرار دارد. هم جمعیت بیشتر و هم خدماتی که ارائه می‌کند زیاد است.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه