جواب فعالیت صفحه ۲۰ علوم سوم


haladars مهر 16, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۲۰ علوم سوم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 20 علوم سوم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 20 علوم سوم

نام مواد و وسایلی را که برای ساختن حباب استفاده کردید در جدول زیر بنویسید و جامد یا مایع بودن آن‌ها را مشخّص کنید.

نام مادهصابونآب گرمحلقه‌ی فلزیرندهلیوانقاشق یا هم‌زن
جامد یا مایعجامدمایعجامدجامدجامدجامد

حباب‌هایی که ساخته‌اید از چه چیز پر شده‌اند؟

 از هوا (گاز)

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه