در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 20 علوم سوم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 20 علوم سوم

نام مواد و وسایلی را که برای ساختن حباب استفاده کردید در جدول زیر بنویسید و جامد یا مایع بودن آن‌ها را مشخّص کنید.

نام مادهصابونآب گرمحلقه‌ی فلزیرندهلیوانقاشق یا هم‌زن
جامد یا مایعجامدمایعجامدجامدجامدجامد

حباب‌هایی که ساخته‌اید از چه چیز پر شده‌اند؟

 از هوا (گاز)

همچنین ببینید:سوالات درس ۳ علوم سوم

گام به گام سایر صفحات درس مواد اطراف ما علوم سوم

برچسب شده در: